ยินดีต้อนรับ นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาเนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2564 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ภาพเพิ่มเติม : http://nmwit.ac.th/-YOvSr