แสดงความยินดีกับ คุณครูณิฎา พรเอนก ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ