ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ด้วยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถรับเอกสารและส่งใบสมัครได้ที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยา(ห้องธุรการ) ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง