ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนเลือกผ่านระบบชุมนุม NM CLUB
ระบบจะเปิดให้เลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 -16.00 น.