ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

◥ รายละเอียดการรับสมัคร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากประกาศฯ ด้านล่าง ◤

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ