*รับสมัครเพิ่มเติม*
โรงเรียนหนองม่วงวิทยากำหนดจัดการแข่งขัน E-Sports โดยจัดการแข่งขันเพิ่มเติม ดังนี้
1. Free Fire (Mobile) ทีมละ 4 คน สำรอง 1 คน รวมทีมละ 5 คน
** จำกัด 24 ทีม เท่านั้น หากเกินทางโรงเรียนขอปิดการรับสมัครก่อนกำหนด **
ผู้สมัครเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาทุกระดับชั้น ไม่จำกัดเพศและอายุ
รับสมัครระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2565 เท่านั้น
ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน วันที่ 14 มกราคม 2565
ทำการแข่งขัน E-Sports ทั้ง 3 ประเภท ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565
ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รับสมัครเพิ่มเติม  การแข่งขัน E-Sports (Free Fire)