ต้อนรับคณะศึกษางานดูระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ICT) จากโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนโคกเจริญวิทยา และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ต้อนรับคณะศึกษางานดูระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ICT) จากโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม โรงเรียนโคกเจริญวิทยา และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ