โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า ศิลปะ นาฏดนตรี สู่วิถีชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา วันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมี นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ