การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ https://www.nmwit.ac.th/elections/ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้แล้ววันนี้

ผู้ลงสมัครประธานนักเรียน

สามารถดูนโยบายและสมาชิกพรรค ได้ที่ https://www.nmwit.ac.th/elections/