โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ https://admission.nmwit.ac.th/
**อ่านรายละเอียดการสมัครได้จาก ประกาศด้านล่าง**