รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัว

‼️การจัดลำดับห้องในประกาศผู้มีสิทธิ์มอบตัวระดับชั้นม.1
เป็นเพียงแบ่งห้องในการมอบตัวเท่านั้น มิใช่การจัดห้องเรียนแต่อย่างใด‼️

มอบตัวนักเรียนวันที่ 3 เมษายน 2565

รายละเอียดการการมอบตัวนักเรียน

เพื่อความรวมเร็วในการเข้ามอบตัว ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนจัดเตรียม/ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร เช็นรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ให้เรียบร้อย