วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยกลุ่มอำนวยการ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี
ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/132Guy2JC6oy_3OJc4BtRYj7tb6DxASvK