ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีการคัดเลือก

        ตามที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีการคัดเลือกนั้น

        หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ จำนวน 10,713 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านวันชัย (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 847,766 บาท