ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีการคัดเลือก

 ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือ เรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีการคัดเลือก

        ตามที่โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โดยวิธีการคัดเลือกนั้น

        หนังสือเรียนด้านวิชาการหรือด้านอาชีพ จำนวน 10,713 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านวันชัย (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 847,766 บาท

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ