วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา พร้อมกัยท่านรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เดินทางไปศึกษาดูงานและรับคำพิพากษ์ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร