13 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประเมินห้องเรียนคุณภาพ 1/2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการดำเนินการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-2wU7y

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ