ประกาศเลขประจำตัว(ชั่วคราว) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ให้นักเรียนใช้เลขประจำตัวนี้ จนกว่าโรงเรียนจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และท่องจำให้ขึ้นใจ เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน ระบบคัดกรองหน้าโรงเรียน, อีเมลองค์กร, ระบบNMPLUS และระบบอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องใช้เลขประจำตัวในการเข้าใช้
ไฟล์รายชื่อนักเรียน : https://www.nmwit.ac.th/-lr1CZ

ชั้น ม.1

ชั้น ม.4