พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระครูวาปีธรรมรักษ์(กิมหยง คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยโรงเรียนหนองม่วงวิทยา พร้อมทั้ง นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระครูวาปีธรรมรักษ์ (กิมหยง คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี และได้นำนักเรียนมาช่วยงานในครั้งนี้

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ