ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองม่วงวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อรำลึกถึงประวัติ ผลงาน และเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณครูกลอนสุนทรภู่
2. กิจกรรมตอบปัญหาประวัติและผลงานสุนทรภู่ผ่านช่องทางออนไลน์
3. กิจกรรมประกวดแต่งกลอนสุภาพ จำนวน 2 บท “สุนทรภู่ยังคงอยู่คู่สยาม”

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน