ด.ญ.กุลภรณ์ สอาด ม.๓/๓ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแต่งคำประพันธ์ระดับ ม.ต้น และนายกิตติศักดิ์ แก้วตา ครูผู้ฝึกซ้อม รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐ บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง