กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นำนักเรียนเข้ารับรางวัลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
     🎖️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชาย
ระดับภาค (ไปต่อระดับประเทศ)
     🎖️รางวัลชนะเลิศ ทีมหญิง ระดับจังหวัด
     🎖️รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมชาย ระดับจังหวัด

อาจเป็นรูปภาพของ ‎6 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ‎ข้อความพูดว่า "‎حه รางวัลชนะเลิศ างวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,၀၀၀‎"‎‎อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "Aርን A อันดับ รางวัลรองชนะเลิ ๑,000บา"