30 มิถุนายน 2565 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2565

30 มิถุนายน 2565 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2565 ณ สนามโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "กองลูกเสือ"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ