สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเช้าพรรษา งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการ นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัฏติมา พลรักษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยามีเข้าร่วมพิธี

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "น.ม. น.ม. MAMAS"อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง