การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "กีฬาต้านสารเสพติด " โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครบรอบ 46 ปี

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “กีฬาต้านสารเสพติด 2565

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน “กีฬาต้านสารเสพติด ” โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ครบรอบ 46 ปี
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-uQ92I

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ต้นไม้, พื้นหญ้า และ ข้อความพูดว่า "ทีฬา สารเสพติด Anti Drug Sport โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ 066"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "adi adidos"อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังเล่นฟุตบอล, ผู้คนกำลังยืน และ พื้นหญ้าอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเล่นกีฬา และ พื้นหญ้า

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ