โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาศครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

พิธีทำบุญและทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เนื่องในโอกาศครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-8onhW

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "วันสถา วันสถวปนาโรงเรียน ครบรอบ46ป ครบรอบ 9 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ