ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวดคำขวัญ "รักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวดคำขวัญ “รักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม