รายงานการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภท ครูผู้สอน(ด้านการเรียนการสอน)
“รับผิดชอบพิชิตชัย ชนะใจตัวเอง ด้วยนวัตกรรม KRUTOM Model”
Link : https://www.nmwit.ac.th/-WU23w

รายงานผลการใช้นวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภท ครูผู้สอน(ด้านการเรียนการสอน)
“รับผิดชอบพิชิตชัย ชนะใจตัวเอง ด้วยนวัตกรรม KRUTOM Model”
Link : https://www.nmwit.ac.th/-rb0fn