วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยารับ การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ นำโดย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลพบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยารับ การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ นำโดย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลพบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ