วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยารับ การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ นำโดย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลพบุรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน