รับโล่รางวัล และเงินรางวัล การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

26 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นำโดย นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา นางสาววิภาวดี ริบุญมี และนายกิตติศักดิ์ แก้วตา นำพา เด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้ารับโล่รางวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท จากนายกรัญมนตรี เนื่องในการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบโดยนายอิธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ