19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เข้ารับรางวัล science show ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมจัดนิทรรศการ งานมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จ.ลพบุรี