กิจกรรมปีใหม่ 2563 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับประทานอาหาร และจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓