ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับประทานอาหาร และจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

กิจกรรมปีใหม่ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิจกรรมปีใหม่ 2563 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับประทานอาหาร และจับฉลากของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ