การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ประจำปี 2562 เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 43 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2562

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ประจำปี 2562 เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 43 “สร้างสร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคีด้วยกีฬา” Building goodwill improving Teamwork Through sports ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนหนองม่วงวิทยา