ขอเชิญร่วมงาน 43 ปี ราตรีม่วงเหลือง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 14 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมงาน 43 ปี ราตรีม่วงเหลือง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 14 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมงาน 43 ปี ราตรีม่วงเหลือง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 14 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมงาน 43ปี ราตรีม่วงเหลือง 
🗓️ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
📍 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
🎸 พบกับวงดนตรี ไม้เลื้อยแบนด์
🍜 สำรองโต๊ะได้ที่ 036-431737
ราคาโต๊ะละ 2,500 บาท

ขอเชิญร่วมงาน 43 ปี ราตรีม่วงเหลือง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 14 ธันวาคม 2562

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ