หน้าแรก

ปัญญาดี มีวินัย ใจซื่อ ร่วมมือสามัคคี
ปัญญาดี มีวินัย ใจซื่อ ร่วมมือสามัคคี
ปัญญาดี มีวินัย ใจซื่อ ร่วมมือสามัคคี
banner-วันแม่
28-กรกฎาคม-2564
banner-0
banner-46ปีหนองม่วงวิทยา
banner-1
banner-2
banner-3
Slide
NM Office ระบบรับส่งเอกสาร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวดคำขวัญ "รักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิริวัฒนา ทับทิมแดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล การประกวดคำขวัญ "รักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม
ตู้แดงแจ้งเหตุ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ตู้แดงแจ้งเหตุ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
รางวัล เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
รางวัล เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
เข้ารับรางวัลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เข้ารับรางวัลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแต่งคำประพันธ์ระดับ ม.ต้น ในงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแต่งคำประพันธ์ระดับ ม.ต้น ในงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง
PR-รับรางวัล2
PR-ตู้แดง
PR-รับรางวัล
PR-สวดมนต์
PR-สุนทรภู่
ขับขี่ปลอดภัย
previous arrow
next arrow
boss2022-นายพิศิษฐ์
boss2022-นายศรายุทธ
boss2022-นางรัตฏิมา

ข่าวสาร รอบรั้ว น.ม.

กิจกรรม น.ม.

สารประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slide
Slide
This error message is only visible to WordPress admins
HTTP Error. Unable to connect to the Instagram API. Feed will not update.