งานประชาสัมพันธ์

19 มกราคม 2566

งานประชาสัมพันธ์

15 ธันวาคม 2565

งานประชาสัมพันธ์

25 เมษายน 2565

งานประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2565

งานประชาสัมพันธ์

4 กุมภาพันธ์ 2565

งานประชาสัมพันธ์

12 พฤศจิกายน 2564

งานประชาสัมพันธ์

30 กรกฎาคม 2564

งานทะเบียนและวัดผลฯ

24 พฤษภาคม 2564

งานทะเบียนและวัดผลฯ

7 พฤษภาคม 2564

งานทะเบียนและวัดผลฯ

29 เมษายน 2564

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

30 เมษายน 2563

งานประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2563