หน้าแรก

Slide

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ติดต่อเรา

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
ซอยเทศบาล 24 เลขที่  164 หมู่ 3
ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี 15170
โทรศัทพ์/โทรสาร : 036-431-737
E-mail : nongmuang@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.nmwit.ac.th