การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้ให้บริการการเข้าถึงระบบต่างๆ สามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียน