การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่องทางการสอบถามข้อมูล(Q&A)

ช่องทางการติดต่อสอบถามของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา สามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียน www.nmwit.ac.th โดยมีช่องทางหลัก 4 ช่องทาง
1. กระดานสนทนา “ถาม-ตอบ ห้องลานไทร”
2. สายตรงผู้บริหาร
3. แชทเพจเฟซบุ๊กโรงเรียน
4. Line OA